niedziela, 1 lutego 2009

Pan ten nigdy Papieżem nie zostanie!

Polskie Radio S.A. dnia 29 stycznia 2009 roku opublikowało tekst rozmowy z panem Bogdanem Borusewiczem, zajmującym stanowisko Marszałka Senatu RP.
Pan Marszałek ośmielił się skrytykować Ojca Świętego, zwłaszcza za jego ostatnią słynną decyzję w sprawie dotyczącego biskupów z Bractwa Świętego Piusa X zarzutu ekskomuniki.
Trudno zrozumieć, dlaczego celem otwartej i publicznej krytyki ze strony pana Bogdana Borusewicza stał się Namiestnik Chrystusa - będący głową Państwa-Miasta Watykan - i to w sprawie, dotyczącej tylko czterech biskupów.
Domysły mogą być różne:
- chęć przypomnienia opinii publicznej o sobie;
- chęć załapania się" na sprawę lefebvrystów";
- uznanie, że dotycząca czterech biskupów sprawa może czwartemu człowiekowi w Państwie Polskim umożliwiać krytykowanie pierwszego człowieka w Kościele Wojującym (Pielgrzymującym);
- kolejne testowanie" Kościoła i Wikariusza Chrystusowego przez jeszcze jednego polityka.
Niezależnie od intencji, jakimi kierował się pan Bogdan Borusewicz, o jedno możemy być spokojni: Pan ten nigdy Papieżem nie zostanie!
Amen!
- - - - - - - - - - -

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz